bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Back
Adela Raluca Fara

Adela Raluca Fara Avocat
bnt attorneys-at-law Partner, Румъния, Timisoara

 

Adela Fara

Avocat
Partner

T +40356007033
F +40356007034

bnt Gilescu, Valeanu & Partenerii
300682 Timisoara

Profile
Partner
английски, френски, румънски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, сливания и придобивания, Комплайънс, съвместни предприятие, Конкурентно и антитръст право, Правни задължения на управителните органи и на собствениците на капитала в моменти на криза, Правна рамка на поддържане на капитала, Задължителна правна рамка съгласно данъчното/осигурително право, Предпоставки и рискове на фактическото управление, Сливания и придобивания на свръхзадължени дружества, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Ползватели на търговски, производствени и офис площи, Покупко-продажба, Договори за строителство, инвестиции на зелена поляна, Недвижими имоти - управление и наем, Проекти за реструктуриране на недвижими имущества, ТРУДОВО ПРАВО, Трудови договори, Защита на личните данни, Колективно договаряне, Прекратяване на трудови правоотношения, масови уволнения, Трудовоправни спорове, Прехвърляне на служители при сделки по сливане и придобиване
Румъния