bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Back
Aušra Zabulionytė, LL.M.

Aušra Zabulionytė, LL.M.
bnt attorneys-at-law Associate, Литва, Vilnius

 

Aušra Zabulionytė, LL.M.


Associate

T +370 52121627
F +370 52121630

bnt Heemann APB
Vilnius Vilnius

Profile
Associate
английски, литовски
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, разрешаване на спорове, процесуално представителство, ТРУДОВО ПРАВО, Трудови договори, Прекратяване на трудови правоотношения, масови уволнения, Трудовоправни спорове
Lithuania: New definition of insolvency, Eurofenix 04/2020

Lithuania: Change in organization of the profession of insolvency practitioners: Chamber of Insolvency Administrators established, Eurofenix 01/2020

Lithuania: The new corporate insolvency law, Eurofenix 10/2019
Vilnius university, Lithuania (MA)
Литва