bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Back
Jolanta Zupkauskaitė

Jolanta Zupkauskaitė Advokato padėjėja
bnt attorneys-at-law Senior Associate, Литва, Vilnius

 

Jolanta Zupkauskaitė

Advokato padėjėja
Senior Associate

T +370 52121627
F +370 52121630

bnt Heemann APB
LT-03107 Vilnius
Lithuania

Profile
Senior Associate
немски, литовски, руски
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, ТРУДОВО ПРАВО, Бизнес дейности и изпращане на работници в чужбина, Трудови договори, Защита на личните данни, Колективно договаряне, Прекратяване на трудови правоотношения, масови уволнения, Трудовоправни спорове, Прехвърляне на служители при сделки по сливане и придобиване, Медии, реклама и развлекателна индустрия, Други регулирани икономически дейности
Länderbericht Litauen in: Süß/Ring, Eherecht in Europa, Zerb Verlag, Bonn 2017
Mykolas Romeris University, Lithuania (BA, MA)
Lietuvos advokatūra (Lithuanian Bar Association)
Литва