bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Back
Alina Ramona Valeanu

Alina Ramona Valeanu Avocat
bnt attorneys-at-law Senior Associate, Румъния, Bucharest

 

Alina Valeanu

Avocat
Senior Associate

T +40213111213
F +40213142470

Gilescu Valeanu & Partners
020051 Bucharest

Profile
Senior Associate
английски, италиански, румънски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, сливания и придобивания, Комплайънс, съвместни предприятие, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, Преструктуриране на задължения преди откриване на произвдството по несъстоятелност, Процесуално представителство пред държавни и пред арбитражни съдилища, разрешаване на спорове, разрешаване на спорове, Вътрешен арбитраж, процесуално представителство, Трудови договори, Защита на личните данни, Колективно договаряне, Прекратяване на трудови правоотношения, масови уволнения, Трудовоправни спорове, Търговски договори
July/August 2009 - Regelungen im Catering-Bereich, Debizz Deutschsprachiges Wirtschaftsmagazin in Rumänien
Румъния
Статии
ДатаЗаглавие
29.09.2020Romania: Webinar on GDPR