bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Back
Andrei Balan

Andrei Balan Avocat
bnt attorneys-at-law Associate, Румъния, Timișoara

 

Andrei Balan

Avocat
Associate

T +40356007033

bnt Gilescu, Văleanu & Partenerii
300056 Timișoara

Profile
Associate
английски, румънски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, сливания и придобивания, Комплайънс, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, разрешаване на спорове, ТРУДОВО ПРАВО, Трудови договори, Защита на личните данни, Трудовоправни спорове, Прехвърляне на служители при сделки по сливане и придобиване, Търговски договори
Румъния
Статии