bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Back
Iuliana Dinu

Iuliana Dinu Avocat
bnt attorneys-at-law Partner, Румъния, Bucharest

 

Iuliana Dinu

Avocat
Partner

T +40213111213
F +40213142470

Gilescu, Valeanu & Partners
020051 Bucharest

Profile
Partner
английски, румънски
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Ползватели на търговски, производствени и офис площи, Частни капиталови инвестиции, институционални инвеститори и фондове, Покупко-продажба, Договори за строителство, земи - предназначение и планиране, инфраструктура, Недвижими имоти - управление и наем, Проекти за реструктуриране на недвижими имущества, ТРУДОВО ПРАВО, Бизнес дейности и изпращане на работници в чужбина, Трудови договори, Колективно договаряне, Прекратяване на трудови правоотношения, масови уволнения, Трудовоправни спорове, Прехвърляне на служители при сделки по сливане и придобиване
Румъния
Статии
ДатаЗаглавие
27.05.2020Romania: Teleworking during the state of alert