bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Back
Jarosław Sobstel

Jarosław Sobstel Aplikant adwokacki
bnt attorneys-at-law Junior Associate, Полша, Warszawa

 

Jarosław Sobstel

Aplikant adwokacki
Junior Associate

T +48 22 373 65 50
F +48 22 373 65 55

bnt Neupert Zamorska & Partnerzy sp. j.
00-867 Warszawa

Profile
Junior Associate
английски, френски, полски
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, Обезпечаване на задължения при производство по несъстоятелност, Преструктуриране на задължения преди откриване на произвдството по несъстоятелност, Правни задължения на управителните органи и на собствениците на капитала в моменти на криза, Правна рамка на поддържане на капитала, Сливания и придобивания на свръхзадължени дружества, Договори за строителство, Процесуално представителство пред държавни и пред арбитражни съдилища, разрешаване на спорове, разрешаване на спорове, процесуално представителство, Медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, управление на рискове и конфликти
University of Warsaw (MA)
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (Warsaw Bar Associaton)
Полша
Статии
ДатаЗаглавие
17.12.2019Ultimate Beneficial Owners Register in Poland