bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Back
Kārlis Sviķis, LL.M.

Kārlis Sviķis, LL.M.
bnt attorneys-at-law Partner, Латвия, Riga

 

Kārlis Sviķis, LL.M.


Partner

T +371 6616 44 11
F +370 6616 44 64

bnt attorneys in CEE
LV-1010 Riga
Latvia

Profile
Partner
английски, немски, латвийски, руски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, сливания и придобивания, Конкурентно и антитръст право, Вътрешен арбитраж, процесуално представителство, ТРУДОВО ПРАВО, Трудови договори, Защита на личните данни, Прекратяване на трудови правоотношения, масови уволнения, Трудовоправни спорове, Прехвърляне на служители при сделки по сливане и придобиване, Правна рамка на икономическите дейности
University of Latvia, Latvia (LLB)
Riga Graduate School of Law, Latvia (LLM)
University of Bonn, Germany (MES)
Латвия