bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Back
Marek Laca

Marek Laca Advokát
bnt attorneys-at-law Associate, Словакия, Bratislava

 

Marek Laca

Advokát
Associate

T +421 2 33 10 47 87

bnt attorneys-at-law, s.r.o.
81108 Bratislava

Profile
Associate
английски, немски, словашки
ТРУДОВО ПРАВО, Бизнес дейности и изпращане на работници в чужбина, Трудови договори, Защита на личните данни, Колективно договаряне, Прекратяване на трудови правоотношения, масови уволнения, Трудовоправни спорове, Прехвърляне на служители при сделки по сливане и придобиване, БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, Здравни въпроси, Лекарства, Фармацевтични продукти, Медицински продукти, Биотехнологии, Хранителни добавки, Правна рамка на хранителните продукти, Търговски договори
Paneuropean University, Slovakia (Mgr.)
AIJA (International Association of Young Lawyers; i. a. National Representative for Slovakia)
Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)
Словакия