bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Back
Petunia Spria Enciu

Petunia Spria Enciu Avocat
bnt attorneys-at-law Junior Associate, Румъния, Bucharest

 

Petunia Enciu

Avocat
Junior Associate

T +40213111213
F +40213142470

Gilescu Valeanu & Partners
020051 Bucharest

Profile
Junior Associate
английски, немски, румънски
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, ТРУДОВО ПРАВО, Бизнес дейности и изпращане на работници в чужбина, Трудови договори, Защита на личните данни, Колективно договаряне, Прекратяване на трудови правоотношения, масови уволнения, Трудовоправни спорове, БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, Медии, реклама и развлекателна индустрия, Търговски договори
Румъния