bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Back
Stela Ivanova LL.M.

Stela Ivanova LL.M. Advokat
bnt attorneys-at-law Partner, България, Sofia

 

Stela Ivanova LL.M.

Advokat
Partner

T +359 2 9801117
F +359 2 9800643

bnt Neupert Ivanova & Kolegi, adv.dr.
BG-1000 Sofia
Bulgaria

Profile
Partner
български, английски, немски, руски, словенски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, Бизнес дейности и изпращане на работници в чужбина, застрахователно право, Данъци и мита, интелектуална собственост, Транспорт и логистика
Die Vollstreckung von Gerichtsurteilen in Bulgarien, forost, Munich 2005;
Bulgarien in: Betriebsuebergang, Mittel-, Ost- und Suedosteuropa, BayMe, Munich 2007;
Korruptionsbekaempfung in Bulgarien: Vermoegensabschoepfung als Reaktion auf korruptes Verhalten in Kuepper, H., Korruptionsbekaempfung in Osteuropa, forost, Munich 2009;
Bulgarien in: Suess, R., Erbrecht in Europa, Zerb Verlag, Wuerzburg 2009;
Sofia University "Sv. Kliment Ohridski"
Ludwig-Maximilian-University Munich (LL.M.)
Bulgarian Bar Association
German Bar Association
DBAHK
Bulgarian School in Nuremberg
България, Германия