bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Back
Tereza Chalupová

Tereza Chalupová Advokát
bnt attorneys-at-law Senior Associate, Чехия, Praha 1

 

Tereza Chalupová

Advokát
Senior Associate

T +420 222 929 301
F +420 222 929 341

bnt attorneys-at-law s.r.o.
CZ - 11000 Praha 1
Česká republika

Profile
Senior Associate
чешки, немски
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Ползватели на търговски, производствени и офис площи, Частни капиталови инвестиции, институционални инвеститори и фондове, Покупко-продажба, Договори за строителство, земи - предназначение и планиране, инвестиции на зелена поляна, инфраструктура, Недвижими имоти - управление и наем, Процесуално представителство пред държавни и пред арбитражни съдилища, разрешаване на спорове, Проекти за реструктуриране на недвижими имущества, разрешаване на спорове, процесуално представителство
Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
Česká advokátní komora (Czech Bar Association)
Чехия