bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Back
Tudor Oancea

Tudor Oancea Avocat
bnt attorneys-at-law Of Counsel, Румъния, Bucharest

 

Tudor Oancea

Avocat
Of Counsel

T +40213111213
F +40213142470

Gilescu Valeanu & Partners
020051 Bucharest

Profile
Of Counsel
английски, немски, румънски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, Преструктуриране на задължения преди откриване на произвдството по несъстоятелност, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Процесуално представителство пред държавни и пред арбитражни съдилища, разрешаване на спорове, разрешаване на спорове, Международен арбитраж, Вътрешен арбитраж, процесуално представителство, Търговски договори
With a special focus on German speaking clients seeking for legal support in Romania, as well as Romanian clients dealing with legal matters in connection to German speaking countries.
Румъния
Статии


Потребителят няма публикувани статии.