bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Back
Vlad Cirjan

Vlad Cirjan Avocat
bnt attorneys-at-law Partner, Румъния, Bucharest

 

Vlad Cirjan

Avocat
Partner

T +40213111213
F +40213142470

Gilescu Valeanu & Partenerii
020051 Bucharest

Profile
Partner
английски, френски, румънски
корпоративно дело, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Ползватели на търговски, производствени и офис площи, Договори за строителство, Процесуално представителство пред държавни и пред арбитражни съдилища, разрешаване на спорове, разрешаване на спорове, Вътрешен арбитраж, процесуално представителство, Обществени поръчки и публично-частни партньорства, Търговски договори
Румъния