bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Компетентност

Трудово право

В областта на трудовото право от значение са не само икономическите параметри. Когато даваме препоръка на свой клиент, ние вземаме предвид комплекс от фактори.

Репутацията на предприятията силно зависи от това какво е отношението им към техните работници и служители. Ние предоставяме комплексни консултации в областта на човешките ресурси – примерни документи, сключване на индивидуални трудови договори, разработване на системи за възнаграждение, прекратяване на индивидуални трудови договори и подкрепа в областта на колективните трудови договори.

В случай на трудови преговори и трудови спорове осъществяваме процесуално представителство за нашите доверители, включително пред съд. Разработваме конкретни предложения относно командироването на работници и служители в чужбина, а също за наемането на чужденци по трудово правоотношение. Съветите ни са винаги съобразени с действащото данъчно и социално-осигурително право, включително международните им аспекти.

Съществена и сложна тема, по която съветваме нашите клиенти в рамките на сделки по сливания и придобивания, е запазването на трудовите правоотношения с досегашните работници и служители. При дейността си съблюдаваме линия на респект към психологическите ефекти на мерките в областта на човешките ресурси, а също правилата за защита на личните данни.

Публикации

В сферите на нашата дейност подготвяме публикации относно правната рамка, правни анализи и пазарна информация. Публикациите ни са на Ваше разположение на нашата уеб-страница за безплатен даунлоуд.

Нашите публикации и новини по темата „Трудово право”

Компетентност

 • Командироване на работници и служители в чужбина
 • Трудови договори, възнаграждения и други облаги
 • Защита на личните данни
 • Колективни договаряне
 • Прекратавяне на трудови правоотношения, масови уволнения
 • Трудови спорове
 • Запазване на трудовите правоотношения при сливания и придобивания

Участници в група "Трудово право"

Новини от групата

 • Employment

  The greatest New Year’s Resolution: Closing the gender pay gap

  In the European Union many male employees earn more money than their female colleagues doing the same job. In spite of decades of struggle to narrow the gap, a significant disparity still exists in every member state between pay for...

  More

 • Employment

  The trouble with X-max parties

  Countless Czech businesses have it made a tradition to take out their employees for a celebration of Christmas and the imminent close of the year. These Christmas parties are immensely popular among employees. However, sometimes things...

  More