bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Ние сме сред водещите международни правни кантори. Предлагаме правни консултации във всички основни насоки, свързани с бизнеса в Централна и Източна Европа.

Нашият икономически регион е динамичен и многообразен – по отношение културата, езиците и правото на държавите, които формират сърцето на Европа. Ето защо сме тук. bnt мисли и действа close, straight, forward - прямо, право, напред. Ние познаваме пазара добре, консултираме клиентите си бизнес-ориентирано и реализираме техните цели.

Нашите кантори са разположени в големите градове на Централна и Източна Европа. Те са отлично организирани и професионално взаимосвързани. Всички наши адвокати поддържат колегиален контакт извън границите на националната си правна система в рамките на избрана от тях bnt-група за практическа специализация. С така подготвен международен екип от специалисти, моделът на нашето присъствие на място е уникален.

 • Отблизо

  Експертите, които съставят нашия международен екип, живеят и работят в големите градове на Централна и Източна Европа. Така те познават непосредствено културните и правни особености на региона.

 • Обхватно

  bnt е правна кантора, която предлага комплексно правно обслужване. Опирайки се на задълбочените си познания, консултираме по всички правни въпроси, свързани с бизнеса.

 • Ефективно

  Благодарение на нашата децентрализирана организация и на опитните си екипи, предоставяме консултациите си бързо и отвъд националните граници.

 • Лично

  Нашите опитни съдружници работят лично и консултират на място, възприемайки гледната точка на предприемача.

 • Презицно

  Ние работим прецизно - при анализа, в комуникацията и чрез ясни правни съвети.

 • Достъпно

  Нашите адвокати владеят като майчин общо 21 езика. Ние говорим езика на нашия клиент. Това води до яснота в комуникацията.

Guiding your business in Central and Eastern Europe

Our strong presence in Central and Eastern Europe is what makes us stand out. Nobody surpasses us there.

Jan Burmeister
Partner / Hungary

Our clients trust us. We've been in the business at international level for many years: that gives them sense of security.

Sebastian Harschneck
Partner / Bulgaria and Germany

A key focal point is the advisory service to international companies.

Dominika Izabela Wagrodzka
Partner / Poland

In many legal matters it's all about timing. Our experienced team enables us to react swiftly.

Theis Klauberg
Partner / Baltic States and Belarus

ОТЛИЧИЯ

Ежегодно нашите умения получават признание чрез награди и включване в престижни класации на адвокатски кантори, като например Chambers & Partners, LEGAL 500, JUVE.

 • Anwaltskanzlei des Jahres 2014
 • Anwaltskanzlei bnt | attorneys-at-law erhielt ehrende Erwähnung bei Via Bona Slovakia
 • 13.05.2014 Chambers Europe 2014
 • Nuremberg / Germany JUVE