bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Zpět
Adela Raluca Fara

Adela Raluca Fara Avocat
bnt attorneys-at-law Partner, Rumunsko, Timisoara

 

Adela Fara

Avocat
Partner

T +40356007033
F +40356007034

bnt Gilescu, Valeanu & Partenerii
300682 Timisoara

profil
Partner
anglický, francouzský, rumunský
KORPORÁTNÍ PRÁVO, FÚZE A AKVIZICE, korporátní, fúze a akvizice, soulad s právními předpisy, Joint Ventures, Hospodářská soutěž a kartelové právo, Právní odpovědnost orgánů společnosti a společníků v krizi, Podmínky pro zachování kapitálu, Závazné předpisy týkající se daní a sociálního pojištění, Předpoklady pro řízení společnosti a zásady zneužití vlivu, M&A podniků v úpadku, NEMOVITOSTI, Zastupování uživatelů nemovitostí v obchodě, průmyslu a službách, Nákup a prodej, Smlouvy o dílo, Green Field Investments, Správa nemovitostí a pronájmy, Restrukturalizace nemovitostních projektů, PRACOVNÍ PRÁVO, Smlouvy se zaměstnanci, Ochrana osobních údajů, Kolektivní vyjednávání, Ukončení pracovního poměru, hromadné propouštění, Pracovněprávní spory, Přechody zaměstnanců při M&A transakcích
Rumunsko