bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Zpět
Tereza Chalupová

Tereza Chalupová Advokát
bnt attorneys-at-law Senior Associate, Česká republika, Praha 1

 

Tereza Chalupová

Advokát
Senior Associate

T +420 222 929 301
F +420 222 929 341

bnt attorneys-at-law s.r.o.
CZ - 11000 Praha 1
Česká republika

profil
Senior Associate
český, německý
NEMOVITOSTI, Zastupování uživatelů nemovitostí v obchodě, průmyslu a službách, Zastupování private equity, institucionálních investorů a fondů, Nákup a prodej, Smlouvy o dílo, stavební právo, Green Field Investments, infrastruktura, Správa nemovitostí a pronájmy, Zastupování při sporech před soudy a rozhodčími orgány, řešení sporů, Restrukturalizace nemovitostních projektů, ŘEŠENÍ SPORŮ, soudní řešení sporů
Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
Česká advokátní komora (Czech Bar Association)
Česká republika