bnt attorneys for CEE close.straight.forward
bnt attorneys at law - legal advice on Life Science & Pharma
KOMPETENCE

Life Sciences & Pharma

Life Sciences & Pharma patří k silně regulovaným oborům. Pomáháme našim klientům zorientovat se a bezpečně je provádíme složitým prostředím.

Naši klienti z oboru Life Sciences & Pharma chtějí zpravidla proměnit své vědecké objevy či citlivé výsledky výzkumu v tržní produkty. Často jde o vazbu na oblast zdravotnictví a poskytování zdravotnických služebí, lékařství, nebo na farmaceutický a potravinářský průmysl. Během tohoto procesu Klientům poskytujeme našim klientům právní doporučení k obchodním, prodejním a marketingovým modelům či právní poradenství zaměřené na smlouvy o spolupráci mezi specializovanými odborníky a průmyslem, licence, příslušná povolení a certifikáty.

Podporujeme klienty ve zvládání všech regulatorních záležitostí v jejich každodenním byznysu a zastupujeme je při jednáních s veřejnou správou a soudy. Navíc přejímáme za klienta odpovědnost v klíčových otázkách hospodářské soutěže, compliance a vad výrobků.

Studie

V návaznosti na naše klíčové kompetence poskytujeme zdarma ke stažení naše vlastní studie, informace o právním prostředí, analýzy a informace o trhu v daných zemích.

Naše studie a novinky k tématu Life Sciences & Pharma

Služby

 • Zdravotnické právo
 • Poskytování zdravotnických služeb
 • Farmaceutické právo
 • Zdravotnické prostředky
 • Biotechnologie
 • Výživové doplňky (hraniční přípravky)
 • Potravinářské právo

Practice Group Team of Life Sciences & Pharma

Practice Group Legal News

 • Life Sciences & Pharma

  bnt Webinář: Regulace reklamy výrobků cílících na zdraví

  Dne 26.05.2021 nabyla účinnosti novela zákona o regulaci reklamy, která zavádí specifická a detailní pravidla regulace reklamy na zdravotnické prostředky v ČR. Po vzoru regulace reklamy na léčivé přípravky, i u zdravotnických...

  Více

 • Life Sciences & Pharma

  EU Medical Devices Regulation goes live

  26 May 2021: the final countdown has finished and after a one-year postponement the Medical Devices Regulation (MDR) must now be applied.

  Více