bnt attorneys for CEE close.straight.forward
bnt attorneys at law - legal advice on Employment Law
KOMPETENCE

Pracovní právo

V pracovním právu nemusí být ekonomické aspekty vždy tím nejdůležitějším hlediskem. V našem poradenství zohledňujeme také psychologické faktory.

Dobré jméno společnosti silně závisí mimo jiné na tom, jak dobře se stará o své zaměstnance. Poskytujeme komplexní poradenství v celé šíři oboru Human Resources - od vzorové smluvní dokumentace přes systémy odměňování, ukončování pracovního poměru, až po rozsáhlá jednání o kolektivních smlouvách.

Zajišťujeme právní podporu našim klientům v případě propouštění zaměstnanců, stejně jako je zastupujeme před soudem v případě sporů se zaměstnanci. U pracovně právních vztahů s mezinárodním prvkem, například při vysílání zaměstnanců do zahraničí nebo zaměstnávání zahraničních zaměstnanců, vypracováváme jasná doporučení, včetně správného nastavení z pohledu daňových předpisů a sociálního pojištění při přeshraničním využití zaměstnanců.

V průběhu mezinárodních a domácích M&A transakcí řešíme dopady přechodu zaměstnanců. Přitom zohledňujeme jak psychologické faktory, tak aspekty ochrany osobních údajů.

Studie

V návaznosti na naše klíčové kompetence poskytujeme zdarma ke stažení naše vlastní studie, informace o právním prostředí, analýzy a informace o trhu v daných zemích.

Naše studie a novinky k tématu pracovní právo

Služby

 • Podnikání obchodní činnost aktivity a vysílání zaměstnanců do zahraničí
 • Pracovní smlouvy, odměňování a důchodové zabezpečení
 • Ochrana osobních údajů
 • Kolektivní vyjednávání
 • Ukončení pracovního poměru, hromadné propouštění
 • Pracovněprávní spory
 • Přechody zaměstnanců při M&A transakcích

Practice Group Team of Employment Law

Practice Group Legal News

 • Employment

  Co přinese novela zákona o pobytu cizinců?

  Vhod problematice zaměstnávání cizinců přichází vládní návrh novely zákona o pobytu cizinců. Zdá se, že novela uplatnění cizinců na českém trhu práce přeje. Příznivá úprava má však i jiný úhel pohledu.

  Více

 • Employment

  Zaměstnávání cizinců z pohledu právní praxe

  Zaměstnávání cizinců na českém trhu práce je téma, kterému je aktuálně věnována velká pozornost. Podle analýzy Institutu plánování a rozvoje Prahy z října loňského roku je v průměru nejméně každý desátý aktivní pracovník...

  Více