bnt attorneys for CEE close.straight.forward
bnt attorneys at law - legal advice on Real Estate Law
KOMPETENCE

Právo nemovitostí

Development a realizace realitních projektů jsou zpravidla spojeny s vysokými finančními náklady a větším nasazením pracovních sil. Od prvotní myšlenky až po úspěšné dokončení projektu poskytujeme našim klientům poradenství tak, abychom během celého vývoje realitní investice dokázali bezpečně, efektivně a precizně naplnit očekávání klienta v souladu s právními předpisy dané země.

K našim klientům patří mezinárodní a místní investoři, developeři, stavební firmy, generální dodavatelé i subdodavatelé, výrobci a dodavatelé stavebních materiálů a výrobků, architekti, inženýři, projektanti, nájemci i pronajímatelé kancelářských, bytových a průmyslových prostor.

K poradenství našim klientům z oblasti real estate přistupujeme komplexně, ať už jde o podporu při akvizici pozemků, při výstavbě nebo při financování a realizaci transakcí. Spoléháme se na naše bohaté zkušenosti a klientům navrhujeme jasná doporučení i pro řešení v případě sporů či mimosoudního vyrovnání. Naši klienti se tak mohou plně soustředit na své projekty. To vše je založeno na vysoké odborné specializaci a znalosti nemovitostního práva našich právníků v dané zemi.

Studie

V návaznosti na naše klíčové kompetence poskytujeme ke stažení naše vlastní studie, informace o právním prostředí, analýzy a informace o trhu v daných zemích.

Naše studie a novinky k tématu Právo nemovitostí

Služby

 • Zastupování uživatelů nemovitostí v obchodě, průmyslu a službách
 • Zastupování private equity, institucionálních investorů a fondů
 • Nákup a prodej jednotlivých nemovitostí i portfolií
 • Smlouvy o dílo
 • Územní plánování, umísťování a povolování staveb, užívání staveb, stavební právo
 • Právo životního prostředí
 • Greenfield investments
 • Infrastruktura
 • Správa nemovitostí a pronájmy
 • Zastupování při sporech před soudy a rozhodčími orgány, řešení sporů
 • Restrukturalizace nemovitostních projektů
 • Napojení nemovitostí na sítě a ostatní služby

Practice Group Team of Real Estate Law

Practice Group Legal News

 • Real Estate

  Plánovací smlouvy jako řešení vztahu obcí s developery

  V souvislosti s novým stavebním zákonem se zatím vedla veřejná debata zejména kolem jednoho povolovacího řízení, změny struktury stavebních úřadů atd. Institutu plánovací smlouvy již taková pozornost věnována není, přitom na...

  Více

 • Real Estate

  Konec daně z nabytí nemovitých věcí?

  Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny prošel 8. července 2020 Sněmovnou ve třetím čtení.

  Více