bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Guiding your
business in CEE.

Domácí výhoda pro váš byznys

Jsme doma ve střední a východní Evropě jako málokdo.

Přesné poradenství, které Vás dovede k cíli

Naši experti umí řešit složité problémy a najít efektivní řešení.

Společně vpřed správným směrem

Na cestě k úspěchu vás budou osobně provázet naši partneři s obchodním pohledem na věc.

Pojistné na zdravotní pojištění musí zaměstnavatel odvádět alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Pokud je příjem z pracovního poměru vyšší než minimální mzda, pojistné na zdravotní pojištění se odvádí ze zúčtovaného hrubého příjmu zaměstnance ve výši 13,5% a ze souběžného „vedlejšího“ pracovního poměru se již nemusí pojistné dopočítávat do minimálního vyměřovacího základu v úrovni minimální mzdy.

Jestliže ani v jednom zaměstnání nedosáhne zaměstnanec minimálního vyměřovacího základu, provede pověřený zaměstnavatel dopočet pojistného odpovídající základu v úrovni minimální mzdy, tj. do 11.000 Kč.

Pokud zaměstnanec dosáhne v „hlavním“ pracovním poměru minimálního vyměřovacího základu a u vedlejšího příjmu zaměstnanec tohoto minima nedosáhne, musí být druhému zaměstnavateli předloženo potvrzení o tom, že zaměstnanec u jiného zaměstnavatele odvádí pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Na základě tohoto potvrzení pak druhý zaměstnavatel nemusí provádět dopočet do minimální mzdy, ale pojistné odvádí ze skutečné výše příjmu.

V případě, že souběh zaměstnání je spojen se samostatnou výdělečnou činností, zaměstnanec doloží zaměstnavateli čestné prohlášení, že jako OSVČ platí alespoň minimální zálohy na zdravotní pojištění a zaměstnavatel pak odvádí pojistné ze skutečné výše příjmů.

Pokud zaměstnavatel zaměstnává cizince, občana EU, který má i nadále příjmy ze zaměstnání v zemi svého trvalého bydliště, musí tento zaměstnanec předložit zaměstnavateli v ČR formulář A1, prokazující, že nadále podléhá zdravotnímu pojištění ve státě trvalého bydliště. Potom zaměstnavatel neodvádí zdravotní pojištění dle českých předpisů, ale měl by se informovat, zda mu nevzniká povinnost hradit pojistné dle předpisů státu, do jehož systému zaměstnanec přísluší.

Zdroj: Zákon o pojistném.na všeobecném zdrav.pojištění

 • bnt pobočky
 • Partnerská kancelář
POBOČKY

Spojeni se světem, silní v regionu

S deseti vlastními kancelářemi a mezinárodními týmy expertů jsme ve střední a východní Evropě doma již dlouhá léta. Naše kanceláře působící v jednotlivých metropolích jsou vždy řízeny lokálními partnery a současně spolu vzájemně odborně spolupracují.

Více
 • Minsk
 • Sofie
 • Praha
 • Tallinn
 • Norimberk
 • Budapešť
 • Riga
 • Vilnius
 • Varšava
 • Bratislava
 • Bucharest
 • Timisoara

Stejně jako právní systémy, i mentalita se v každé zemi trochu liší. Proto má smysl, aby naše kanceláře byly vždy v daném v místě.

Zuzana Chudáčková
Partner / Slovensko

Naši klienti chtějí jít vpřed. Jdeme proto rovnou k věci a poskytujeme jasná doporučení.

Tomáš Běhounek
Partner / Česká republika

Jsem nadšený, když jsem klienty vtažen přímo do jejich kauz. Jen tak se mohu dostat k jádru problému.

Martin Neupert
Partner / Německo, Polsko a Bulharsko

V komunikaci v cizím jazyce hrají důležitou roli jemné rozdíly. Jako rodilý mluvčí rozumím klientům samozřejmě nejlépe.

Rainer Tom
Partner / Maďarsko