bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Guiding your
business in CEE.

Domácí výhoda pro váš byznys

Jsme doma ve střední a východní Evropě jako málokdo.

Přesné poradenství, které Vás dovede k cíli

Naši experti umí řešit složité problémy a najít efektivní řešení.

Společně vpřed správným směrem

Na cestě k úspěchu vás budou osobně provázet naši partneři s obchodním pohledem na věc.

Realitní kanceláře v rámci svých služeb nabízejí klientům kromě zprostředkování koupě nebo prodeje nemovitostí i zajištění právního servisu, zejména přípravu kupní smlouvy. Tyto služby zajišťují realitní kanceláře zpravidla prostřednictvím advokáta, se kterým spolupracují. Kdo však nese odpovědnost za škodu způsobenou klientovi případnou neplatností kupní smlouvy?

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 28. června 2018 sp. zn. 25 Cdo 5007/2016 dospěl k závěru, že odpovědnou osobou je realitní kancelář.

V posuzovaném případě se jednalo o koupi bytu, kdy katastrální úřad shledal, že vklad vlastnického práva kupujícího k převáděné jednotce nelze pro neurčitost kupní smlouvy povolit. Z tohoto důvodu advokát pověřený realitní kanceláří, který připravoval kupní smlouvu a zajišťoval vklad do katastru nemovitostí, vzal návrh na vklad zpět. K uzavření nové bezvadné kupní smlouvy následně již nemohlo dojít, protože na majetek prodávajícího byla nařízena exekuce.

Kupující se na realitní kanceláři domáhal náhrady škody, která mu byla způsobena tím, že z důvodu vad kupní smlouvy k převodu vlastnického práva k bytové jednotce na kupujícího nedošlo.

Nejvyšší soud ČR rozhodl, že pokud se realitní kancelář zavázala kupujícímu zajistit i právní servis spočívající zejména ve vypracování kupní smlouvy, odpovídá za škodu způsobenou mu neplatností kupní smlouvy, a to i v případě, že vypracováním kupní smlouvy pověřila advokáte. Nejvyšší soud k tomu dodal, že lze považovat za racionální a odůvodněné očekávání kupujícího, že se mu za sjednanou provizi dostane komplexních a bezvadných služeb souvisejících s koupí nemovitosti, ke kterým se realitní kancelář zavázala.

V daném případě byla odpovědnost realitní kanceláře posuzována ještě podle starého občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb). Toto rozhodnutí by však mohlo být podle našeho názoru aplikovatelné i podle občanského zákoníku nového. Nicméně, třeba se realitní trh dočká zákonné úpravy realitního zprostředkování, která by mohla upravit i odpovědnost realitních zprostředkovatelů.

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.06.2018, sp. zn. 25 Cdo 5007/2016

 

 • bnt pobočky
 • Partnerská kancelář
POBOČKY

Spojeni se světem, silní v regionu

S deseti vlastními kancelářemi a mezinárodními týmy expertů jsme ve střední a východní Evropě doma již dlouhá léta. Naše kanceláře působící v jednotlivých metropolích jsou vždy řízeny lokálními partnery a současně spolu vzájemně odborně spolupracují.

Více
 • Minsk
 • Sofie
 • Praha
 • Tallinn
 • Norimberk
 • Budapešť
 • Riga
 • Vilnius
 • Varšava
 • Bratislava
 • Bucharest
 • Timisoara

Stejně jako právní systémy, i mentalita se v každé zemi trochu liší. Proto má smysl, aby naše kanceláře byly vždy v daném v místě.

Zuzana Chudáčková
Partner / Slovensko

Naši klienti chtějí jít vpřed. Jdeme proto rovnou k věci a poskytujeme jasná doporučení.

Tomáš Běhounek
Partner / Česká republika

Jsem nadšený, když jsem klienty vtažen přímo do jejich kauz. Jen tak se mohu dostat k jádru problému.

Martin Neupert
Partner / Německo, Polsko a Bulharsko

V komunikaci v cizím jazyce hrají důležitou roli jemné rozdíly. Jako rodilý mluvčí rozumím klientům samozřejmě nejlépe.

Rainer Tom
Partner / Maďarsko