bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Guiding your
business in CEE.

Domácí výhoda pro váš byznys

Jsme doma ve střední a východní Evropě jako málokdo.

Přesné poradenství, které Vás dovede k cíli

Naši experti umí řešit složité problémy a najít efektivní řešení.

Společně vpřed správným směrem

Na cestě k úspěchu vás budou osobně provázet naši partneři s obchodním pohledem na věc.

Získání oprávnění k práci a pobytu v ČR není pro občany třetích zemí vždy procházka růžovou zahradou. Proto jsou realizovány různé vládní programy a projekty, které mají za cíl zefektivnit migrační proces zahraničních pracovníků.

Pokud chce tuzemský zaměstnavatel zaměstnat cizince, který nemá volný přístup na český trh práce, musí budoucí zaměstnanec získat platnou zaměstnaneckou kartu, modrou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu.

Získání potřebného oprávnění není pro cizince ani jeho budoucího zaměstnavatele vždy jednoduché. Často totiž naráží na různé bariéry, ať už se jedná o dobu povolovacího řízení či nově i kvóty pro příjem žádostí prostřednictvím zastupitelských úřadů. Toho si je samozřejmě dobře vědoma i sama ČR, která v rámci snahy o zjednodušení migračního procesu zaměstnanců a členů statutárních orgánů realizuje prostřednictvím svých ústředních orgánů státní správy různé podpůrné programy a projekty.

Jedním z nich je projekt „Fast Track“. Jeho podstatou je dosažení časových úspor v migračním procesu zahraničních pracovníků v rámci jejich vnitropodnikových převodů do ČR, a to mj. zkrácením doby pro vydání rozhodnutí o udělení či neudělení víza k pobytu na nejvýše 30 dnů od podání žádosti.

Dalším je projekt „Welcome Package pro investory“, jehož cílem je snaha zvýšit počet nově založených společností vyvíjejících v místě a čase unikátní, jedinečné a inovativní produkty a služby (tzv. start-upy). Projekt je zaměřen na zefektivnění migračního procesu klíčových pracovníků pro tyto start-upy.

Mezi dalšími lze jmenovat i vládní programy „Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“, „Kvalifikovaný zaměstnanec“ a „Klíčový a vědecký personál“. Tyto programy svým účastníkům mj. zaručují možnost podat na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí žádost o vydání příslušného pracovního a pobytového oprávnění bez ohledu na kvóty pro příjem těchto žádostí. Další výhody se pak liší v závislosti na konkrétním programu.

Zdroj:
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nařízení vlády č. 220/2019 Sb.
www.mvcr.cz
www.mpo.cz

 

 

 

 • bnt pobočky
 • Partnerská kancelář
POBOČKY

Spojeni se světem, silní v regionu

S deseti vlastními kancelářemi a mezinárodními týmy expertů jsme ve střední a východní Evropě doma již dlouhá léta. Naše kanceláře působící v jednotlivých metropolích jsou vždy řízeny lokálními partnery a současně spolu vzájemně odborně spolupracují.

Více
 • Minsk
 • Sofie
 • Praha
 • Tallinn
 • Norimberk
 • Budapešť
 • Riga
 • Vilnius
 • Varšava
 • Bratislava
 • Bucharest
 • Timisoara

Stejně jako právní systémy, i mentalita se v každé zemi trochu liší. Proto má smysl, aby naše kanceláře byly vždy v daném v místě.

Zuzana Chudáčková
Partner / Slovensko

Naši klienti chtějí jít vpřed. Jdeme proto rovnou k věci a poskytujeme jasná doporučení.

Tomáš Běhounek
Partner / Česká republika

Jsem nadšený, když jsem klienty vtažen přímo do jejich kauz. Jen tak se mohu dostat k jádru problému.

Martin Neupert
Partner / Německo, Polsko a Bulharsko

V komunikaci v cizím jazyce hrají důležitou roli jemné rozdíly. Jako rodilý mluvčí rozumím klientům samozřejmě nejlépe.

Rainer Tom
Partner / Maďarsko