bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Ochrana osobních údajů

1. Preambule

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás tou nejvyšší prioritou, a to nejen s ohledem na náš profesní závazek mlčenlivosti. Při zpracování vašich osobních údajů proto dodržujeme všechny předpisy týkající se ochrany dat, včetně ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“). Tato směrnice specifikuje, které vaše osobní údaje jsou zpracovávány, účel zpracování těchto údajů i způsob, jakým můžete uplatnit práva vyplývající z nařízení GDPR.

2. Vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji

Jako subjekt ochrany dat máte vždy právo na přístup k vašim uloženým osobním údajům, právo získat informace o původu a příjemcích vašich osobních údajů a rovněž o účelu zpracování údajů, právo na opravu, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo na omezení zpracování a rovněž právo požadovat výmaz nebo znepřístupnění údajů, které jsou nesprávné a/nebo nezákonně zpracovávané. Výkon těchto práv však nesmí být v rozporu s naší povinností mlčenlivosti.

V této souvislosti se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 8. Kontaktní informace.

Vzorová žádost o uplatnění práv ke stažení zde.

3. Ochrana osobních údajů a zásady zpracování dat klientů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování poradenských služeb, a to v rozsahu, který vyplývá ze smluvního vztahu mezi námi.

4. Ochrana osobních údajů a zásady zpracování dat pro marketingové účely

Pro účely našeho marketingu zpracováváme tyto Vaše kontaktní údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, název vaší společnosti, její sídlo a vaši funkci.

4.1 Webové stránky, soubory cookies, protokolové soubory serveru

Naše webové stránky používají webovou analytickou službu Google Analytics zahrnující soubory „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači usnadňující webovým stránkám analyzovat způsob, jakým uživatelé stránky používají. Poskytnuté údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na úsporném generování uživatelsky použitelných statistických údajů o používání webových stránek.

Používat naše webové stránky a mít přístup k jejich veřejnému obsahu můžete, aniž byste museli poskytnout vaše osobní údaje. Používání souborů cookies můžete odmítnout tím, že zvolíte příslušné nastavení ve vašem prohlížeči. V této souvislosti vás však upozorňujeme, že pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci funkčnost těchto webových stránek plně využít.

Za účelem optimalizace výkonu systému naše webové stránky automaticky shromažďují a uchovávají tzv. protokolové soubory serveru. Mezi tyto informace patří vaše IP adresa, nastavení prohlížeče a jazyková nastavení, operační systém, adresa URL, odkud jste se na stránky dostali, váš poskytovatel internetových služeb a datum/čas vaší návštěvy. Tyto údaje nejsou spojovány se zdroji osobních údajů.

4.2 Newslettery, akce, novoroční a jiné pozdravy a přání

Vaše osobní údaje zpracováváme dále proto, abychom vám mohli zasílat newslettery o aktuálních právních změnách, pozvánky na určité akce („pracovní snídaně“, „workshop“ apod.) či novoroční a jiné pozdravy. Váš souhlas s přijímáním těchto informací a zpráv můžete kdykoli odvolat na e-mailové adrese .

K odběru našich tiskových zpráv a newsletterů se naopak můžete kdykoliv přihlásit na adrese https://www.bnt.eu/cs/zpravy/prehled, abyste byli obeznámeni s posledním vývojem v oblasti práva, který by mohl mít vliv na vaši podnikatelskou činnost.

5. Zabezpečení údajů

Provedli jsme vhodná organizační a technická opatření pro zajištění ochrany vašich osobních údajů především proti neoprávněnému, nezákonnému nebo náhodnému přístupu, zpracování, ztrátě, používání a manipulaci. Upozorňujeme, že nepřebíráme žádnou odpovědnost v důsledku chyb při přenosu údajů a/nebo neoprávněného přístupu ze strany třetích osob, které nebyly způsobeny námi (např. hacking e-mailových účtů, telefonních hovorů nebo zachycení textových a faxových zpráv).

6. Předávání údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely mohou být předávány v rámci skupiny bnt, a to vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

7. Uchovávání údajů

Údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné, případně než je nezbytně nutné ke splnění našich smluvních nebo zákonných povinností.

8. Kontaktní informace

Správcem vašich osobních údajů je společnost bnt attorneys-at-law s.r.o., Na příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, IČ: 271 177 23. Veškeré otázky nebo oznámení o odvolání souhlasu směřujte prosím na adresu .

Květen 2018