bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Zpět
Jan Šafránek

Jan Šafránek Advokát
bnt attorneys-at-law Partner, Česká republika, Praha 1

 

Jan Šafránek

Advokát
Partner

T +420 222 929 301
F +420 222 929 341

bnt attorneys-at-law s.r.o.
CZ - 11000 Praha 1
Česká republika

profil
Partner
český, německý
KORPORÁTNÍ PRÁVO, FÚZE A AKVIZICE, korporátní, fúze a akvizice, soulad s právními předpisy, Joint Ventures, Hospodářská soutěž a kartelové právo, ŘEŠENÍ SPORŮ, soudní řešení sporů
Fúze, Právo, daně, účetnictví [Mergers, Law, Taxes, Accounting], Linde Praha, 2012
Společnost s ručením omezeným [The Limited Liability Company], Grada Publishing, Prague 2013
Talks and lectures on company transformations, the liability of company officers (statutory bodies), and corporate group law (workshops, IIR, VOX, DTIHK, SČOK)
Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
Česká republika