bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Ocenění PRO BONO & CSR pro advokátní kancelář bnt

Vydavatelství Economia druhým rokem vyhlásila ocenění Pro bono & CSR 2017. Mezi 4 oceněnými projekty byla vybrána i advokátní kancelář bnt, která jej získala za jedinečné spojení práva a dobročinnosti na podporu Cesty domů v oblasti paliativní péče. Projekty vybírala odborná porota v čele s ministrem spravedlnosti, předsedy Nejvyšších soudů a zástupci notářů, podnikových právníků, advokátů či státních zástupců.

Advokátní kancelář bnt se pro bono poradenství věnuje dlouhodobě, zlomové však bylo setkání s týmem neziskové organizace Cesta domů, která se snaží přispět ke společenským a legislativním změnám s cílem umožnit péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich domácím prostředí. Vedle toho, že je provozovatelem domácího mobilního hospicu a poskytuje registrované zdravotní a sociální služby, nabízí také odlehčovací asistenci, půjčovnu zdravotních pomůcek a poskytuje poradnu pro nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny.

Na začátku spolupráce byla samozřejmě náhoda, díky níž bnt pomáhala při přípravě několika nabídek do veřejných zakázek. „Z naší iniciativy jsme pak postupně převzali řešení daňových otázek, neboť jak se ukázalo, v českém daňovém systému je nezisková organizace, navíc s takto specifickým zaměřením, jen těžko uchopitelná,“ vzpomíná partnerka pražské kanceláře Markéta Pravdová. Postupně přibylo právní a daňové zajištění charitativních aukcí, přihlašování ochranných známek a řešení dílčích dotazů ohledně poskytovaných služeb ve vztahu ke zdravotnímu pojištění.

V uplynulém roce právně zaštítila bnt pro Cestu domů, kromě průběžného právního a daňového poradenství, také vznik Fóra mobilních hospiců - asociace poskytovatelů mobilních paliativních služeb, která je samostatnou právnickou osobou, díky níž bude možné lépe prosazovat zlepšení podmínek pro poskytování paliativních služeb v ČR. Pokračovala agenda spojená s přihlašováním nových ochranných známek a vymáháním pohledávek, zastupovali jsme Cestu domů v dědickém řízení, v rámci kterého získala prospěch z odkazu. Naše právní poradenství ve vybraných otázkách stavebního práva a DPH přispělo při výstavbě nového paliativního centra.

„Jsme přesvědčeni, že neděláme nic ojedinělého. Děláme jen to, co umíme nejlépe. Důležité je, k čemu naše práce poslouží. Jsme pracovně (a samozřejmě lidsky) konfrontováni s tématem smrti, umírání, s péčí o dlouhodobě či nevyléčitelně nemocné lidí a pozorujeme, že jde o oblast, kterou po dlouhá léta v České republice v právním nebo daňovém ohledu nikdo zásadně systematicky neřešil,“ říká k ocenění Markéta Pravdová, partnerka bnt.

V rámci kanceláře se do bono poradenství pro Cestu domů zapojila už více než polovina týmu a stali jsme se partnerem, o kterého se může Cesta domů opřít ve všech otázkách práva a daní. V bnt si uvědomujeme, že smrt a poslední péče je stále dosti tabuizované téma, a přitom se nakonec vždy promítne do života každého z nás. Vážíme si možnosti podporovat tým lidí z Cesty domů, kteří se to snaží napravit a dávají nám všem šanci, že na konci života si budeme moci splnit přání zemřít doma, kde se cítíme bezpečně a jsme mezi svými blízkými.

Publikováno:

http://domaci.ihned.cz/c1-65936490-vyjimecni-pravnici-dostali-oceneni-za-svou-cinnost-za-pomoc-neslysicim-ci-seniorum

http://domaci.ihned.cz/c1-65937570-ceny-pro-bono-csr-2017-vyhlaseny-na-akci-se-sesli-sefove-soudu-i-vyznamne-pravnicky

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat