bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Jan Šafránek a Lola Laštovičková jsou autory nového komentáře k zákonu o přeměnách

Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla).

kratky popis obrzka

Součástí komentáře jsou i vzory projektů jednotlivých druhů přeměn, oznámení zveřejňovaná v Obchodním věstníku, seznamy příloh návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku a vzory zápisů přeměn do obchodního rejstříku.

Praktický komentář se zaměřuje hlavně na realizaci přeměn obchodních společností s důrazem na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost a soustředí se na ustanovení, která jsou pro praxi zásadní, příp. mohou činit v praxi potíže. Autoři v textu zároveň zohlednili přeměny obchodních korporací i z hlediska účetního a znaleckého. Knihu tak ocení nejen advokáti, ale i podnikoví právníci a všichni, kterých se přeměna týká.

Vedoucím autorského kolektivu je partner advokátní kanceláře bnt Jan Šafránek, který se přeměnám intenzivně věnuje téměř 15 let a patří mezi respektované odborníky na tuto problematiku. Během své profesní kariéry se od roku 2005 poradensky podílel na realizaci více jak 80 přeměn, a to jak vnitrostátních, tak přeshraničních. V rozhovoru, který najdete zde, Jan Šafránek zdůrazňuje, že…

»Nedílnou součástí poradenství při realizaci přeměn je vedle řešení právních otázek a přípravy všech relevantních podkladů koordinace realizace přeměny a koordinace práce všech osob, které na přeměně spolupracují (klient a jeho vedení, zaměstnanci klienta, účetní a daňoví poradci, notář a případně auditoři a znalci). Realizace přeměny tak vyžaduje nejen nezbytnou právní erudici, ale rovněž dokonalou orientaci v účetních a daňových aspektech přeměny.«

Hlavní spoluautorkou komentáře je advokátka bnt Lola Laštovičková, která se v bnt rovněž významně podílí na poradenství v oblasti přeměn obchodních společností a společně s Janem Šafránkem na toto téma také pravidelně přednáší. Komentář vznikl dále za přispění spoluautorů z týmu společnosti TPA Česká republika.

Komentář je možné získat prostřednictvím online shopu vydavatelství Wolters Kluwer.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat