bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Počátek společného boje za funkční evropské dědické osvědčení

Blýská se snad na lepší spolupráci se správními úřady a můžeme čekat i kýžené výsledky této spolupráce v oblasti EDO? Alespoň to si pojďme do nového roku popřát.

Problémy s uplatněním EDO, na které upozornil ve svých článcích náš kolega Dr. iur. Stephan Heidenhain, zdaleka netrápí jen fyzické osoby, nýbrž komplikuje práci i správním úřadům, zejména pak katastrálním úřadům.

K eskalaci problémů dochází nyní v souvislosti s tím, že vyhotovení EDO nekoresponduje s evropskými a národními předpisy a zároveň kvůli nekompromisním stanoviskům některých soudů členských států (příkladně stanovisko Amtsgericht Arnstadt, jednatelství Ilmenau, SRN). Potencionální možnost řešení situace kolem nefunkčního EDO byla ztracena, když tento soud odmítl vydat opravné dědické osvědčení bez dalšího. Jedinou a poslední alternativou dědiců tak zůstává žaloba proti rozhodnutí správního orgánu dle části V. o.s.ř.

Situace, kdy je správní orgán v pozici žalovaného není zcela neběžnou. Bizarní, v této situaci však spásnou, je ovšem skutečnost, že katastrální úřady zahájený spor akceptují zcela dobrovolně. Mají totiž se žalobci stejný cíl, který si plně uvědomují, a sice domoci se cestou využití všech opravných prostředků vedoucích až k soudnímu řízení, k přesvědčení soudu, aby podal předběžou otázku k Soudnímu dvoru EU, a problém evropských rozměrů našel právě na evropské úrovni své řešení.

Ačkoli nám zatím EDO v intencích výše uvedeného žádnou radost neudělalo, považujeme nyní za velký úspěch už jenom vzájenou spolupráci Úřadu zeměměřičského a katastrálního, který s ochotou hodlá postupovat v soudních řízení společně za účelem podání a zodpovězení předběžných otázek, a je tak umožněno soustředit se plně na boj s nefunkčním EDO namísto žabomyších válek mezi advokáty a katastrálními úřady.

Přejme si proto do nového roku, aby započatá spolupráce, jejímž výsledkem má být přinejmenším očekáváné stanovisko Úřadu zeměměřičského a katastrálního na podporu řešení situace ve prospěch dědiců v postavení obětí nefunkční právní úpravy, pokračovala i v příštím roce, rozvíjela se, a zejména, aby přinesla kýžené výsledky.

Zdroj:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012
Zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. (katastrální zákon)

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat