bnt attorneys for CEE close.straight.forward
media Czech Republic
Users: 3
Owner: Super User
Type: Open
Access: Everybody
Created: 17.10.2013
Please find media from the bnt Czech Republic office here.

Document

document

Gesetzliche Anforderungen und Regeln der guten Praxis der Satzungsorgane von Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Aktiengesellschaften

document

Lega requirements and rules of good practice of statutory bodies of limited liability company and joint-stock companies

document

Zákonné požadavky a pravidla dobré praxe pro akciové společnosti a společnost s ručením omezeným

document

Wir erbringen umfassende Rechtsdienstleistungen in Fällen von Verstößen gegen geltendes Recht oder interne Regeln („Non-Compliance“) seitens Mitarbeitern oder Führungskräften von Unternehmen.

document

We provide complex legal services in relation to non-compliance with legal regulations or internal rules by employees or members of corporate bodies.

document

Poskytujeme komplexní právní služby v případech porušení právních předpisů nebo vnitřních pravidel („non compliance“) ze strany zaměstnanců nebo členů orgánů obchodní korporace.

document

Praktický návod na přípravu zápisu z jednání statutárních orgánů společnosti

document

Clear answers in all fields of labour law.

document

Klare Antworten in allen Bereichen des Arbeitsrechts.

document

Jasné odpovědi ve všech oblastech pracovního práva.

document

Fragen und Antworten zu Rechtsfragen, die bei Immobilientransaktionen nach einem sog. „hard Brexit“, d.h. einem Brexit ohne ein Abkommen zwischen dem UK und der EU, entstehen

document

Právní otázky, které obvykle vznikají v průběhu nemovitostních transakcí a odpovědi na ně z pohledu “tvrdého” brexitu (tedy brexitu bez dohody mezi EU a Velkou Británií)

Video

This Group has no videos.