bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Tagasi
Michala Mihályová

Michala Mihályová Advokátka
bnt attorneys-at-law Of Counsel, Slovakkia, Bratislava

 

Michala Mihályová

Advokátka
Of Counsel

T +421 905 568 538

bnt attorneys-at-law, s.r.o.
81108 Bratislava

Profiil
Of Counsel
inglise, saksa, slovaki
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Ühisettevõtted, Konkurentsiőigus, Kohtuvaidlused, Töölepingud, Andmekaitse, Töösuhete lőpetamised, masskoondamised, Töövaidlused, Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevőtmistehingute puhul, Life science ja meditsiiniõigus, Tervis, Meditsiin, Ravimid, Meditsiinitooted, Biotehnoloogia, Toidulisandid, Toiduained, Tööstus ja reguleeritud tööstusharud, Informatsioonitehnoloogia ja kommunikatsioon, Intellektuaalne omand, Rahvusvahelise ja EL õiguse küsimused, Meedia, reklaam ja meelelahutus, Teised reguleeritud tegevusalad, Riigihanked ning avaliku ja erasektori partnerlus, Transport ja logistika, Toiduained, joogid ja tubakatooted, Lepingud
"Právny rozmer opakovaného použitia jednorazovej zdravotníckej pomôcky" (Reprocessing of single-use medical devices), published in the professional journal Sestra, issue 11-12/2019
The Trnava University in Trnava, Slovakia (Mgr.)
Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)
Slovakkia