bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Tagasi
Ovidiu Valeanu

Ovidiu Valeanu Avocat, MBA
bnt attorneys-at-law Partner, Rumeenia, Bucharest

 

Ovidiu Valeanu

Avocat, MBA
Partner

T +40213111213
F +40213142470

Gilescu Valeanu & Partners
020051 Bucharest

Profiil
Partner
inglise, rumeenia
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Järelevalve, Ühisettevõtted, Erastamine, Raskustes äriühingute juhtimisorganite ja omanike seadusega sätestatud kohustused, Raskustes ettevőtte ülevőtmine, KINNISVARA, Kinnisvara kasutajad kaubanduses, tööstuses ja teenustevaldkonnas, Erakapital, institutsionaalsed investorid ja fondid, Ost ja müük, Ehituslepingud, Planeerimine, maakorraldus ja maakasutus, Keskkonnaőigus, Rohelised investeeringud, Kinnisvara haldamine ja rent, Kinnisvaraobjektide restruktureerimine, Energeetikaseadmed, Tööõigus, Andmekaitse, Kollektiivläbirääkimised, Töösuhete lőpetamised, masskoondamised, Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevőtmistehingute puhul, Toidulisandid, Toiduained, Riigihanked ning avaliku ja erasektori partnerlus, Transport ja logistika, Lepingud
Rumeenia