bnt attorneys for CEE close.straight.forward
bnt international law firm - legal advice on business law

Meiega on kliendil koduväljaku eelis.

Ettevõtted, kes soovivad Kesk- ja Ida-Euroopas edukad olla, vajavad partnerit, kes ka tegelikult elab ja hingab piirkonda ja seal valitsevat kultuuri ning õiguskorda. Asutamisest saati töötame omaenda rahvusvaheliste meeskondadega, mis koosnevad kogenud advokaatidest, otse kohapeal ja meil on seetõttu kindel koduväljaku eelis. Meie klientide jaoks tähendab see, et saavutate oma eesmärgid efektiivselt ja lühimat teed pidi.

Meie asukohad on detsentraliseeritult üles ehitatud ning läbi töögruppide võrgustunud.Seetõttu lahendame ka keerulisi piiriüleseid küsimusi efektiivselt ja põhjalikult.

Selge võit meie klientidele: Te saate lahendused ühtlaselt kõrge kvaliteediga ainult ühe kontaktisiku kaudu kogu piirkonna jaoks või ka ühe asukoha raames.

Meie mõõdupuuks on rahvusvaheliste kontsernide ning keskmise suurusega ettevõtete nõudmised. Meie tegevuse üks fookus on saksa keeleruumis paiknevate ettevõtete nõustamine.

Muud tegevusalad

Meie peamine pädevus lasub kohalike ja rahvusvaheliste klientide nõustamises kõikides majandusõiguse küsimustes. Lisaks sellele pakume oma ekspertiisi järgmistes õigusvaldkondades:

Nõustamisvaldkonnad

 • Rahandus ja maksud
 • Investeerimine
 • Pangandus ja finantsõigus
 • Kapitaliturud
 • Finantsjärelvalve
 • Ümberstruktureerimine ja refinantseerimine
 • Fondid
 • Kindlustused
 • Investeerimisteenused
 • Projektijuhtimine
 • Maksud ja tollid
 • Tööstus ja reguleeritud tööstusharud
 • Informatsioonitehnoloogia ja kommunikatsioon
 • Intellektuaalne omand
 • Rahvusvahelise ja Euroopa õiguse küsimused
 • Mereõigus ja meretransport
 • Meedia, reklaam ja meelelahutus
 • Teised reguleeritud tegevusalad
 • Riigihanked ning avaliku ja erasektori partnerlus
 • Transport ja logistika
 • Toiduained, joogid, tubakatooted
 • Lepingud