bnt attorneys for CEE close.straight.forward
KOMPETENTSID

Tööõigus

Tööõiguses ei ole määravaks üksnes majanduslikud kaalutlused. Nõu andes arvestame ka inimfaktoriga.

Ettevõtete reputatsioon sõltub tugevalt sellest, kuidas oma töötajaid koheldakse. Nõustame ulatuslikult ka personaliteemadel - tüüpdokumentatsioonist lepingute sõlmimisel, kompensatsioonisüsteemidest ja vallandamiskorrast kuni ulatuslike kollektiivläbirääkimisteni.

Nõustame kliente töösuhete lõpetamisel ning töövaidluste puhul ka kohtus. Rahvusvahelistes tööküsimustes, nagu näiteks töövõtjate välismaale lähetamine või välismaa töövõtjate palkamine, töötame välja vajalikud toimismisreeglistikud. Samamoodi aitame piiriüleselt maksude ning sotsiaalkindlustuse küsimustes.

Rahvusvaheliste ja siseriiklike ühinemis- ning ülevõtmisprotsesside korral lahendame tööandja kohustuste üleminekuga seotud küsimusi. Sealjuures ei jäta me tähelepanuta psühholoogilisi aspekte ega ka andmekaitseküsimusi.

Ülevaated

Jagame oma tegevusvaldkondadega seotud informatsiooni ja teeme selle allalaadimiseks kättesaadavaks - nt ülevaated õiguslikel teemadel, analüüsid ning turuinformatsioon.

Meie tööõiguse-alased ülevaated ja uudised

Kompetentsivaldkonnad

 • Äritegevus ning värbamine välismaal
 • Töölepingud, kompensatsioonisüsteemid ning hüvitised
 • Andmekaitse
 • Kollektiivläbirääkimised
 • Töösuhete lõpetamised, masskoondamised
 • Tööõigusalased vaidlused
 • Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevõtmistehingute puhul

Tööõiguse töögrupi liikmed

Töögrupi uudised

 • Employment

  The greatest New Year’s Resolution: Closing the gender pay gap

  In the European Union many male employees earn more money than their female colleagues doing the same job. In spite of decades of struggle to narrow the gap, a significant disparity still exists in every member state between pay for...

  Loe edasi

 • Employment

  The trouble with X-max parties

  Countless Czech businesses have it made a tradition to take out their employees for a celebration of Christmas and the imminent close of the year. These Christmas parties are immensely popular among employees. However, sometimes things...

  Loe edasi