bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Õigusabi teie
ettevõttele
CEE-riikides.

bnt pakub professionaalset õigusabi CEE-riikides
bnt tunneb CEE-riikide majandus- ja õigussüsteeme

Koduväljaku eelis teie ettevõttele.

Me tunneme end CEE-riikide majandus- ja õigussüsteemis koduselt.

bnt advokaadibüroo eksperdid leiavad keerulistele ülesannetele tõhusad lahendused.

Täpse ja selge juriidilise nõustamisega sihile.

Meie advokaadibüroo eksperdid leiavad keerulistele ülesannetele tõhusad lahendused.

bnt ettevõtliku mõtteviisiga õiguseksperdid aitavad teil saavutada edu

Koos liigume parimal kursil.

Ettevõtliku mõtteviisiga õiguseksperdid aitavad teil saavutada edu.

 
 

From 1 January 2017, the so-called simple share company will be introduced in Slovakia.

The call for changes in entrepreneurship has been answered. The decision to create a new form of company aims to offer a complex solution for risk investment, especially in connection with the start-up phenomenon.

A simple share company (“j.s.a.”) is a corporate entity which joins elements of a limited liability company with those of a public limited company. A simple share company is liable for its debts up to the total amount of its assets. Shareholders are shielded from liability.

A simple share company can be founded by one or several persons. In contrast to a public limited company, a simple share company cannot be based on a call for subscription of shares. Before the company is established the total value of the registered capital must be subscribed and all contributions paid. This requirement should not pose a problem since the minimum registered capital is one euro. The deed of foundation, or the memorandum of association, must be drafted in the form of a notarial record, and include the company’s internal rules. In these, the shareholders can, for example, limit or exclude transferability of shares.

The company’s shares can only be issued as booked (not chartered) and as registered shares (not bearer shares), meaning that they have to be administered by the central depository, which will also keep a register of shareholders.

Corporate bodies are the general meeting as the supreme body composed of all shareholders, and the board of directors, which manages the company’s activities and acts on its behalf. Appointment of a supervisory board is optional. Contrary to a public limited company, shareholders can also make resolutions outside the general meeting (per rollam). A proposal for a resolution per rollam is sent to the shareholders by the board of directors. Should a shareholder fail to respond, it is considered as a vote against the proposal.

Interestingly, apart from the traditional legal reasons for dissolution of a company, shareholders will also be able to specify any other reasons leading to dissolution.

Apart from merging two simple share companies, a simple share company can also merge with a public limited company, which will be its legal successor. The Commercial Code only allows transformation of a simple share company into a public limited company.

bnt advokaadibüroode asukohad
 • bnt Asukohad
 • Koostööpartner
BNT ADVOKAADIBÜROOD

Ülemaailmselt seotud, kohalikult tugevad.

Kümne advokaadibüroo ning rahvusvaheliste õigusekspertide tiimidega tunneme end Kesk- ja Ida-Euroopa õigussüsteemides koduselt. Meie õigusbüroosid piirkonna metropolides juhitakse detsentraalselt kohalike partnerite poolt ja need on töögruppide kaudu omavahel võrgustunud.

Rohkem
 • Minsk
 • Sofia
 • Praha
 • Tallinn
 • Nürnberg
 • Budapest
 • Riia
 • Vilnius
 • Varssavi
 • Bratislava
 • Bucharest
 • Timisoara
bnt advokaadibüroo - Zuzana Chudáčková

Nii nagu õigussüsteemid, on ka mõtteviisid igas riigis erinevad. Seetõttu asuvad meie advokaadibürood CEE-riikides kohapeal.

Zuzana Chudáčková
Partner / Slovakkia

bnt advokaadibüroo - Tomáš Běhounek

Meie kliendid soovivad kiirelt edasi jõuda. Seetõttu läheme õigusabi andes kohe asja juurde ja anname väga konkreetseid soovitusi.

Tomáš Běhounek
Partner / Tšehhi vabariik

bnt advokaadibüroo - Martin Neupert

Minu jaoks on põnev olla oma kliendi ettevõttega otseselt seotud. Nii on võimalik jõuda probleemide keskmesse ja pakkuda konkreetseid lahendusi.

Martin Neupert
Partner / Saksamaa, Poola ja Bulgaaria

bnt advokaadibüroo -Rainer Tom

Võõrkeeles suheldes on oluline mõista detaile. Emakeeles kõneleja mõistab paremini keerukaid nüansse ning oskab anda detailsemat õigusabi.

Rainer Tom
Partner / Ungari