bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Õigusabi teie
ettevõttele
CEE-riikides.

bnt pakub professionaalset õigusabi CEE-riikides
bnt tunneb CEE-riikide majandus- ja õigussüsteeme

Koduväljaku eelis teie ettevõttele.

Me tunneme end CEE-riikide majandus- ja õigussüsteemis koduselt.

bnt advokaadibüroo eksperdid leiavad keerulistele ülesannetele tõhusad lahendused.

Täpse ja selge juriidilise nõustamisega sihile.

Meie advokaadibüroo eksperdid leiavad keerulistele ülesannetele tõhusad lahendused.

bnt ettevõtliku mõtteviisiga õiguseksperdid aitavad teil saavutada edu

Koos liigume parimal kursil.

Ettevõtliku mõtteviisiga õiguseksperdid aitavad teil saavutada edu.

 
 

Obtaining a work and residence permit in the Czech Republic is not always a bed of roses for third-country nationals. This is why various government programmes and projects are being implemented to make the migration process of foreign workers more efficient.

If a domestic employer wishes to employ a foreigner who does not have free access to the Czech labour market, the prospective employee must obtain a valid employee card, a blue card, an in-house transfer card or a work permit and a residence permit.

Obtaining the necessary permit is not always easy for foreigners or their future employers. They often encounter various barriers, be it the period of the permit procedure or now also the quotas for receiving applications through embassies. Of course, the Czech Republic is also well aware of this, implementing various support programmes and projects through its central state administration bodies in order to simplify the migration process of employees and members of statutory bodies.

One of them is the “Fast Track” project. Its purpose is to achieve time savings in the migration process of foreign workers within their internal transfers to the Czech Republic, inter alia, by shortening the period of time for issuing a decision on granting or not granting a residence visa to a maximum of 30 days from submitting the application.

Another project is the “Welcome Package for Investors”, which aims to increase the number of newly established companies developing products and services (start-ups) that are unique, unparalleled and innovative at the time and place. The project is aimed at making the migration process of key employees for these start-ups more efficient.

There are also “Highly Qualified Employee”, “Qualified Employee” and “Key and Scientific Staff” government programmes. Among other things, these programmes guarantee the possibility for their participants to submit an application for a relevant work and residence permit to the Embassy of the Czech Republic, regardless of the quotas for such applications. Other benefits vary, depending on the individual programmes.

Source:
Act No. 326/1999 Coll., on the residence of foreigners in the territory of the Czech Republic Act No. 435/2004 Coll., on employment Government Decree No. 220/2019 Coll.
www.mvcr.cz
www.mpo.cz

 

bnt advokaadibüroode asukohad
 • bnt Asukohad
 • Koostööpartner
BNT ADVOKAADIBÜROOD

Ülemaailmselt seotud, kohalikult tugevad.

Kümne advokaadibüroo ning rahvusvaheliste õigusekspertide tiimidega tunneme end Kesk- ja Ida-Euroopa õigussüsteemides koduselt. Meie õigusbüroosid piirkonna metropolides juhitakse detsentraalselt kohalike partnerite poolt ja need on töögruppide kaudu omavahel võrgustunud.

Rohkem
 • Minsk
 • Sofia
 • Praha
 • Tallinn
 • Nürnberg
 • Budapest
 • Riia
 • Vilnius
 • Varssavi
 • Bratislava
 • Bucharest
 • Timisoara
bnt advokaadibüroo - Zuzana Chudáčková

Nii nagu õigussüsteemid, on ka mõtteviisid igas riigis erinevad. Seetõttu asuvad meie advokaadibürood CEE-riikides kohapeal.

Zuzana Chudáčková
Partner / Slovakkia

bnt advokaadibüroo - Tomáš Běhounek

Meie kliendid soovivad kiirelt edasi jõuda. Seetõttu läheme õigusabi andes kohe asja juurde ja anname väga konkreetseid soovitusi.

Tomáš Běhounek
Partner / Tšehhi vabariik

bnt advokaadibüroo - Martin Neupert

Minu jaoks on põnev olla oma kliendi ettevõttega otseselt seotud. Nii on võimalik jõuda probleemide keskmesse ja pakkuda konkreetseid lahendusi.

Martin Neupert
Partner / Saksamaa, Poola ja Bulgaaria

bnt advokaadibüroo -Rainer Tom

Võõrkeeles suheldes on oluline mõista detaile. Emakeeles kõneleja mõistab paremini keerukaid nüansse ning oskab anda detailsemat õigusabi.

Rainer Tom
Partner / Ungari