bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Vissza
Dominika Izabela Wągrodzka

Dominika Izabela Wągrodzka Adwokat
bnt attorneys-at-law Partner, Lengyelország, Warszawa

 

Dominika Wągrodzka

Adwokat
Partner

T +48 22 373 65 50
F +48 22 373 65 55

bnt Neupert Zamorska & Partnerzy Sp.J.
00-867 Warszawa
Poland

Profil
Partner
angol, német, lengyel
CORPORATE AND M&A, Társasági jog, M&A, Compliance, Joint Ventures, Privatizáció, Verseny- és kartelljog, VITARENDEZÉS, Nemzetközi választottbírosági eljárások, Helyi választottbírósági eljárások, Peres eljárások, Mediáció és egyéb alternatív vitarendezés, Kockázatkezelés és konfliktusmenedzsment
Wrogie przejęcia pracowników, Dziennik Gazeta Prawna 11.03.2011
Wpis oddziału to tylko potwierdzenie, Dziennik Gazeta Prawna 22.02.2011
Kupujący może odstąpić od umowy z powodu wad nabytej rzeczy, Dziennik Gazeta Prawna 21.12.2010
Kiedy można zawiesić w czynnościach członka zarządu spółki kapitałowej, Dziennik Gazeta Prawna 19.10.2010
Zakres dopuszczalnego monitoringu pracowników przez pracodawcę, Dziennik Gazeta Prawna 15.10.2010
Sąd może zasądzić odpowiednią kwotę tytułem zwrotu nakładów, Dziennik Gazeta Prawna 05.10.2010
Ograniczone prawa mniejszościowe akcjonariusza, Dziennik Gazeta Prawna 06.07.2010
Kiedy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma dywidendę, Dziennik Gazeta Prawna 22.06.2010
University of Warsaw, Poland (MA)
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (District Chamber of Attorneys in Warsaw)
Polish-German Chamber of Industry and Commerce
Literature
Jogging
Travels
Lengyelország