bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Atpakaļ
Adela Raluca Fara

Adela Raluca Fara Avocat
bnt attorneys-at-law Partner, Rumānija, Timisoara

 

Adela Fara

Avocat
Partner

T +40356007033
F +40356007034

bnt Gilescu, Valeanu & Partenerii
300682 Timisoara

Profils
Partner
Angļu, Franču, Rumāņu
KOMERCTIESĪBAS UN M&A, Komerctiesības, Uzņēmumu apvienošana un iegāde, Darbības atbilstība, Kopuzņēmumi, Konkurences tiesības, Uzņēmuma vadības un dalībnieku pienākumi krīzes situācijās, Kapitāla pietiekamības noteikumi, Nodokļu / sociālās apdrošināšanas obligātie noteikumi, Priekšnoteikumi un riski saistībā ar de facto vadības pastāvēšanu, Grūtībās nonākušu uzņēmumu M&A, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, Nekustamā īpašuma izmantošana tirdzniecībai, rūpniecībai un pakalpojumu sniegšanai, Pirkšana/Pārdošana, Būvniecības līgumi, Sākotnējās investīcijas, Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un noma, Nekustamo īpašumu pārstrukturizācija, DARBA TIESĪBAS, Darba līgumi, Datu aizsardzība, Darba koplīgumi, Darba attiecību izbeigšana, kolektīvā atlaišana, Darba strīdi, Darbinieku pāreja uzņēmumu apvienošanās un iegādes gadījumos
Rumānija