bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Atpakaļ
Jiří Havlík

Jiří Havlík Advokát
bnt attorneys-at-law Associate, Čehija, Praha 1

 

Jiří Havlík

Advokát
Associate

T +420222929301

bnt attorneys-at-law s.r.o.
11000 Praha 1

Profils
Associate
Čehu, Angļu
NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, Nekustamā īpašuma izmantošana tirdzniecībai, rūpniecībai un pakalpojumu sniegšanai, Privātais kapitāls, institucionālie investori un fondi, Pirkšana/Pārdošana, Būvniecības līgumi, Plānošana, zonēšana un zemes izmantošana, Vides tiesības, Sākotnējās investīcijas, Infrastruktūra, Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un noma, Pārstāvība valsts tiesās un šķīrējtiesās, strīdu risināšana, Nekustamo īpašumu pārstrukturizācija
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
Česká advokátní komora
Čehija