bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Atpakaļ
Markéta Pravdová

Markéta Pravdová Advokát
bnt attorneys-at-law Partner, Čehija, Praha 1

 

Markéta Pravdová

Advokát
Partner

T +420 222 929 301
F +420 222 929 341

bnt consulting, s.r.o.
CZ - 11000 Praha 1
Česká republika

Profils
Partner
Čehu, Vācu
DARBA TIESĪBAS, Darbinieku nodarbināšana ārvalstīs, Darba līgumi, Datu aizsardzība, Darba koplīgumi, Darba attiecību izbeigšana, kolektīvā atlaišana, Darba strīdi, Darbinieku pāreja uzņēmumu apvienošanās un iegādes gadījumos, Finanses un nodokļi
Diverse articles and lectures on labour law and commercial law
Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
University of Economics in Prague,
Faculty of International Relations (Ing.)
The Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic (Komora daňových poradců ČR)
Czech Bar Association (Česká advokátní komora)
Čehija