bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Atpakaļ
Pavel Pravda

Pavel Pravda Advokát
bnt attorneys-at-law Partner, Čehija, Praha 1

 

Pavel Pravda

Advokát
Partner

T +420 222 929 301
F +420 222 929 341

bnt attorneys-at-law s.r.o.
CZ - 11000 Praha 1
Česká republika

Profils
Partner
Čehu, Angļu, Vācu
KOMERCTIESĪBAS UN M&A, Komerctiesības, Uzņēmumu apvienošana un iegāde, Darbības atbilstība, Kopuzņēmumi, Privatizācija, Konkurences tiesības, MAKSĀTNESPĒJA UN RESTRUKTURIZĀCIJA, Kreditoru tiesību aizsardzība pirms maksātnespējas, Ķīlas tiesību nodrošināšana maksātnespējas procesā, Kreditoru pārstāvēšana maksātnespējas procesā, Parādu pārstrukturēšana pirms maksātnespējas, Uzņēmuma vadības un dalībnieku pienākumi krīzes situācijās, Kapitāla pietiekamības noteikumi, Nodokļu / sociālās apdrošināšanas obligātie noteikumi, Kopīgā atbildība grupā, Priekšnoteikumi un riski saistībā ar de facto vadības pastāvēšanu, Grūtībās nonākušu uzņēmumu M&A
Various publications regarding Czech corporate and energy law
Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
University of Passau (Germany), Law Faculty
Česká advokátní komora (Czech Bar Association
DTIHK (German-Czech Chamber of Commerce)
HST Chamber of Commerce Switzerland - Czech Republic
Čehija
Articles


Šis lietotājs nav publicējis nevienu rakstu.