bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Atpakaļ
Tereza Chalupová

Tereza Chalupová Advokát
bnt attorneys-at-law Senior Associate, Čehija, Praha 1

 

Tereza Chalupová

Advokát
Senior Associate

T +420 222 929 301
F +420 222 929 341

bnt attorneys-at-law s.r.o.
CZ - 11000 Praha 1
Česká republika

Profils
Senior Associate
Čehu, Vācu
NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, Nekustamā īpašuma izmantošana tirdzniecībai, rūpniecībai un pakalpojumu sniegšanai, Privātais kapitāls, institucionālie investori un fondi, Pirkšana/Pārdošana, Būvniecības līgumi, Plānošana, zonēšana un zemes izmantošana, Sākotnējās investīcijas, Infrastruktūra, Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un noma, Pārstāvība valsts tiesās un šķīrējtiesās, strīdu risināšana, Nekustamo īpašumu pārstrukturizācija, STRĪDU RISINĀŠANA, Pārstāvība tiesās
Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
Česká advokátní komora (Czech Bar Association)
Čehija