bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Powrót
Adela Raluca Fara

Adela Raluca Fara Avocat
bnt attorneys-at-law Partner, Rumunia, Timisoara

 

Adela Fara

Avocat
Partner

T +40356007033
F +40356007034

bnt Gilescu, Valeanu & Partenerii
300682 Timisoara

Profile
Partner
Angielski, Francuski, Rumuński
CORPORATE ORAZ M&A, Prawo spółek, M&A, Compliance, Projekty Joint Venture, Prawo konkurencji i antymonopolowe, Prawne obowiązki organów i wspólników spółki w kryzysie, Ochrona kapitału, Regulacje wynikające z prawa podatkowego/prawa ubezpieczeń społecznych, Podmioty faktycznie zarządzające-cechy i ryzyka, Nabycie spółek o słabej kondycji finansowej, NIERUCHOMOŚCI, Użytkownicy nieruchomości z sektorów komercyjnych, produkcyjnych i usługowych, Kupno / Sprzedaż, Umowy budowlane, Inwestycje typu greenfield, Zarządzanie i najem nieruchomości, Restrukturyzacja projektów nieruchomościowych, PRAWO PRACY, Umowy o Pracę, Ochrona danych, Układy zbiorowe pracy, Wypowiedzenia, zwolnienia grupowe, Spory pracownicze, Zmiana pracodawcy w ramach połączenia spółek
Rumunia