bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Powrót
Iuliana Dinu

Iuliana Dinu Avocat
bnt attorneys-at-law Partner, Rumunia, Bucharest

 

Iuliana Dinu

Avocat
Partner

T +40213111213
F +40213142470

Gilescu, Valeanu & Partners
020051 Bucharest

Profile
Partner
Angielski, Rumuński
NIERUCHOMOŚCI, Użytkownicy nieruchomości z sektorów komercyjnych, produkcyjnych i usługowych, Fundusze, private equity i inwestorzy instytucjonalni, Kupno / Sprzedaż, Umowy budowlane, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, Infrastruktura, Zarządzanie i najem nieruchomości, Restrukturyzacja projektów nieruchomościowych, PRAWO PRACY, Transgraniczna działalność gospodarcza i delegowanie pracowników, Umowy o Pracę, Układy zbiorowe pracy, Wypowiedzenia, zwolnienia grupowe, Spory pracownicze, Zmiana pracodawcy w ramach połączenia spółek
Rumunia
Artykuły