bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Powrót
Ivana Kováčová

Ivana Kováčová Advokátka
bnt attorneys-at-law Senior Associate, Słowacja, Bratislava

 

Ivana Kováčová

Advokátka
Senior Associate

T +421 2 33 10 47 55

bnt attorneys-at-law, s.r.o.
81108 Bratislava
Slovakia

Profile
Senior Associate
Angielski, Niemiecki, Słowacki
NIERUCHOMOŚCI, Użytkownicy nieruchomości z sektorów komercyjnych, produkcyjnych i usługowych, Kupno / Sprzedaż, Umowy budowlane, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, Inwestycje typu greenfield, Infrastruktura, Zarządzanie i najem nieruchomości, Prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, rozwiązywanie sporów, Restrukturyzacja projektów nieruchomościowych, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, Arbitraż Krajowy, Spory sądowe, Restrukturyzacja finansowa i refinansowanie, Project Finance, Umowy w obrocie godpodarczym
"Covid-19 & Commercial Leases, A Tour Around the Globe", A Comparative eGuide, florent, 2020 (article on Slovakia)
Getting the Deal Through, State Aid, 2014
"Immobilienfinanzierung und Kreditsicherheiten in der Slowakischen Republik" in Erstes Buch der CBBL: Immobilienfinanzierung und Kreditsicherheiten in ausgewählten europäischen Ländern, 2016
Comenius University in Bratislava, Slovakia, Faculty of Law (Mgr.)
Comenius University in Bratislava, Slovakia, Faculty of Arts, Translation and Interpretation Studies, English and German (Mgr.)
AIJA (International Association of Young Lawyers)
Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)
Słowacja