bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Powrót
Jana Gálová

Jana Gálová Advokátka
bnt attorneys-at-law Associate, Słowacja, Bratislava

 

Jana Gálová

Advokátka
Associate

T +421 2 33 10 47 66

bnt attorneys-at-law, s.r.o.
81108 Bratislava

Profile
Associate
Angielski, Niemiecki, Słowacki
CORPORATE ORAZ M&A, Compliance, Projekty Joint Venture, Instalacje Energetyczne, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, Międzynarodowy arbitraż, Arbitraż Krajowy, Mediacja i inne pozasądowe metody rozwiązywania sporów, Zarządzanie ryzykiem i konfliktami
Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr., JUDr.)
Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)
Słowacja