bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Powrót
Dr. jur. Joanna Krawczyk LL.M.

Dr. jur. Joanna Krawczyk LL.M. Radca prawny
bnt attorneys-at-law Associated Partner, Polska, Warszawa

 

Dr. jur. Joanna Krawczyk LL.M.

Radca prawny
Associated Partner

T +48 22 373 65 50
F +48 22 373 65 55

bnt Neupert Zamorska & Partnerzy Sp.j.
00-867 Warszawa
Poland

Profile
Associated Partner
Angielski, Niemiecki, Polski
M&A, NIERUCHOMOŚCI, Umowy budowlane, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, Prawo ochrony przyrody, Inwestycje typu greenfield, Infrastruktura, Zarządzanie i najem nieruchomości, Instalacje Energetyczne, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, Międzynarodowy arbitraż, Arbitraż Krajowy, Spory sądowe, Mediacja i inne pozasądowe metody rozwiązywania sporów, Zarządzanie ryzykiem i konfliktami, PRAWO PRACY, Wypowiedzenia, zwolnienia grupowe, Spory pracownicze
Haftung für Garantieerklärungen im deutschen und im polnischen Zivilrecht (Konstanzer Schriften zur Rechtswissenschaft) 09.2015 (Dissertation)
Immobilienfinanzierung und Kreditsicherheiten in Polen, in: Hg. S. Mayer, Immobilienfinanzierung und Kreditsicherheiten in ausgewählten europäischen Ländern, 11.2016
Czego właściciel nie może zrobić najemcy, Rzeczpospolita 28.9.2009,
Egzekwowanie przepisów o obowiązku przyłączenia do sieci podmiotu
planującego budowę OZE, Nowa Energia 02/2011,
Nowa dyrektywa odpadowa (2008/98/WE) i nowelizacja ustawy o odpadach, Nowa Energia Dodatek tematyczny 01/2010,
Grid Connection of Wind Farms in Poland – Problems of Practical Implementation - Netzanschluss von Windparks in Polen - Probleme der praktischen Umsetzung, DEWI MAGAZIN 37/2010
Law, University of Warsaw, Poland (MA),
German Linguistic, University of Warsaw, Poland (MA),
Law, University of Constance, Germany (LL.M.),
Law, University of Constance, Germany (Dr. jur.)
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (Circuit Chamber of Legal Counsel in Warsaw)
Photography, Travelling, German literature & history, Hiking
Polska