bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Powrót
Pavel Pravda

Pavel Pravda Advokát
bnt attorneys-at-law Partner, Czechy, Praha 1

 

Pavel Pravda

Advokát
Partner

T +420 222 929 301
F +420 222 929 341

bnt attorneys-at-law s.r.o.
CZ - 11000 Praha 1
Česká republika

Profile
Partner
Czeski, Angielski, Niemiecki
CORPORATE ORAZ M&A, Prawo spółek, M&A, Compliance, Projekty Joint Venture, Prywatyzacja, Prawo konkurencji i antymonopolowe, UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA, Ochrona praw pożyczkodawcy przed upadłością pożyczkobiorcy, Zabezpieczenia odporne na upadłość, Reprezentacja pożyczkodawców w postępowaniu upadłościowym, Restrukturyzacja zobowiązań, Prawne obowiązki organów i wspólników spółki w kryzysie, Ochrona kapitału, Regulacje wynikające z prawa podatkowego/prawa ubezpieczeń społecznych, Odpowiedzialność solidarna w ramach grupy kapitałowej, Podmioty faktycznie zarządzające-cechy i ryzyka, Nabycie spółek o słabej kondycji finansowej
Various publications regarding Czech corporate and energy law
Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
University of Passau (Germany), Law Faculty
Česká advokátní komora (Czech Bar Association
DTIHK (German-Czech Chamber of Commerce)
HST Chamber of Commerce Switzerland - Czech Republic
Czechy
Artykuły


Ten użytkownik nie opublikował jeszcze żadnych artykułów.