bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Powrót
Róbert Vrablica

Róbert Vrablica Advokát
bnt attorneys-at-law Associate, Słowacja, Bratislava

 

Róbert Vrablica

Advokát
Associate

T +421 2 33 10 47 65

bnt attorneys-at-law, s.r.o.
81108 Bratislava

Profile
Associate
Angielski, Niemiecki, Słowacki
Prawo spółek, M&A, Compliance, Projekty Joint Venture, Prawo konkurencji i antymonopolowe, Prawne obowiązki organów i wspólników spółki w kryzysie, Prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, rozwiązywanie sporów, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, Międzynarodowy arbitraż, Arbitraż Krajowy, Spory sądowe, Mediacja i inne pozasądowe metody rozwiązywania sporów, Regulacje prawne w gospodarce, Regulacje międzynarodowe i unijne, Prawo morskie i transportowe, Inne regulowane gałęzie gospodarki, Transport i logistyka, Umowy w obrocie godpodarczym
"Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht: StVR, Band 3: Internationales Straßenverkehrsrecht", C.H.BECK, 2019 (Beitrag über die Slowakei)
Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany (LL.M.)
Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)
Słowacja