bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Powrót
Roman Gašparík

Roman Gašparík Advokát
bnt attorneys-at-law Senior Associate, Słowacja, Bratislava

 

Roman Gašparík

Advokát
Senior Associate

T +421 2 33 10 47 53

bnt attorneys-at-law, s.r.o.
81108 Bratislava
Slovakia

Profile
Senior Associate
Angielski, Niemiecki, Słowacki
Prawo spółek, M&A, Projekty Joint Venture, NIERUCHOMOŚCI, Użytkownicy nieruchomości z sektorów komercyjnych, produkcyjnych i usługowych, Fundusze, private equity i inwestorzy instytucjonalni, Kupno / Sprzedaż, Umowy budowlane, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, Prawo ochrony przyrody, Inwestycje typu greenfield, Infrastruktura, Zarządzanie i najem nieruchomości, Prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, rozwiązywanie sporów, Restrukturyzacja projektów nieruchomościowych, Instalacje Energetyczne, Spory sądowe, Zarządzanie ryzykiem i konfliktami, Asset Finance, Bankowość i finanse, prawo rynków kapitałowych, Regulacje finansowe, Restrukturyzacja finansowa i refinansowanie, Fundusze, Ubezpieczenia, Usługi inwestycyjne, Project Finance, Regulacje międzynarodowe i unijne, Transport i logistyka, Umowy w obrocie godpodarczym
"Covid-19 & Commercial Leases, A Tour Around the Globe", A Comparative eGuide, florent, 2020 (article on Slovakia)
"Maneuvering in lease agreements" in Connection magazine, January/February 2014
"Gefallen Ihnen unsere Räumlichkeiten? Kaufen Sie sie" in Fachnewsletter der Deutsch-Slowakischen Industrie– und Handelskammer, 02/2014
"Is the exercise of a share pledge (im)possible?" ini Connection magazine, March/April 2013
"Common clauses and stipulations in loan agreements" in Connection magazine, January/February 2012
"Prišli ste o vlastníctvo nehnuteľnosti kvôli chybám z minulosti?" in Eurobiznis, 11/2011
"Der Immobilienerwerb durch Ausländer in der Slowakei" in BFAI, 2007
Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
University of Regensburg, Germany (LL.M.)
Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)
Słowacja